In 1989 het ’n nalatige verpleegster die loop van twee mense se lewens vir ewig verander toe sy die enigste twee babas wat daai dag by die Nigel-hospitaal gebore is, omgeruil het.

Eers 18 maande daarna het die ma’s besef wat gebeur het en moes toe ’n ondenkbare besluit maak: ruil terug of hou die seun wat aan jou gegee is?

Sandy Dawkins en Megs Clinton-Parker het besluit om nié die seuns terug te ruil nie. In die volgende twee dekades sou dié besluit ’n groot impak op beide die seuns en hul ma’s se lewens hê.

Klik hier om die video te kyk.