Deur Shane Barnard

Jou jongste het die slapies afgetel tot hy ook nes ousus “grootskool” toe kan gaan, en die nuwe jaar gee jou en jou kind die geleentheid om ’n nuwe blaadjie om te slaan. Hoe kan jy seker maak vanjaar is ’n sukses – vir jou en jou kind? Ons het met kenners gesels.

Jou kind bring tussen vier en ses uur per dag by die skool deur; jy kan hom bystaan om hierdie tyd optimaal te gebruik.

Maak seker jy gee vir hom die beste moontlike ondersteuning.

Caréne Fourie, ’n gr. 4- onderwyseres aan die Laerskool Gene Louw in Durbanville, gee raad:

  • Dit is uiters belangrik dat ouers en onderwysers as ’n span saamwerk om kinders op te voed. As ’n kind byvoorbeeld ongelukkig is oor ’n saak, volg dit self met die onderwyser op eerder as om die onderwyser by die huis sleg te sê en dadelik jou kind se kant te kies. Op dié manier sien jou kind jy respekteer die onderwyser en sal hulle ook makliker dieselfde houding teenoor hul onnie aanneem.
  • Gee hulle ’n ordentlike ontbyt. Kinders kan nie tot pouse uithou vir hul eerste ete van die dag nie. Op laerskool word wiskunde gewoonlik eerste gedoen en hulle sukkel om op ’n leë maag te konsentreer.
  • Pak elke dag pousekos in. Probeer gemorskos, lekkers en gaskoeldrank vermy of hou dit vir Vrydae. Snoepiegeld word gewoonlik vir gemorskos gebruik; hou dit ook vir Vrydae.
  • Wees altyd betyds by die skool. Dit stel leerders geweldig in die verleentheid (voor hul maats en onderwyser) om laat by die klas in te stap.
  • Gr. 4-leerders skryf vanjaar vir die eerste keer eksamen. Dit is belangrik om hulle met leerwerk te help. Wys hulle hoe om te leer sodat hulle in gr. 5 en 6 ál onafhankliker kan begin leer.
  • Dit is belangrik dat leerders hul eie werk doen vir take, maar ouers moet wel kontroleer of dit gedoen is. Gebruik die assesseringsmatriks wat saam met die taak uitgedeel is om seker te maak wat van jou kind verwag word.
  • Onthou dat onderwysers ’n hele klas vol leerders het. Party het individuele aandag nodig, iets wat nie altyd in die klas moontlik is nie. Identifiseer swak punte en gapings in vakke (veral wiskunde) en help dan self met huiswerk of ekstra oefeninge. Onderwysers is altyd bereid om ekstra oefeninge te gee of te sê watter vakke ekstra aandag verg.