Die organisasie het gepraat uit ondersteuning van die finansiële bestuurder Hendri Terblanche wat ’n veldtog loods vir 10 dae vaderskapsverlof. Dit volg nadat sy tweeling drie maande vroeg gebore is.

Hy het sy petisie by die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) ingedien en die voorsitter, Thandi Modise, het dit twee weke gelede amptelik ontvang en erken.

Artikel 27 van die wet op basiese indiensnemingsvoorwaardes voorsien net drie dae gesinsverantwoordelikheidsverlof vir werknemers.

Die wet op werkloosheidsversekering beskerm ma’s se salaris tot vier maande lank ten tyde van hul kind se geboorte.

Hendri se petisie stel voor pa’s kry nog 10 dae vaderskapsverlof.

SGJ het gesê drie dae gesinsverantwoordelikheidsverlof en geen vaderskapsverlof beperk pa’s se tyd met hul kinders tydens hul eerste paar dae.

Hulle kan ook nie ’n band met hul pasgeborene vorm, hul maat ondersteun of hand bysit met die baba se versorging nie.

Dit is nog ingewikkelder met mediese komplikasies tydens die bevalling, soos keisersneë, waar die ma en baba ’n week of langer ná die geboorte in die hospitaal bly.

“Hendri het eiehandig elke parlementslid genader en hulle gevra om ’n wetsontwerp vir oorweging aan die Nasionale Vergadering voor te lê,” het SGJ gesê.

Hy het ook ’n Twitter-veldtog geloods onder @DadToBeAdvice en die hutswoord #10DaysPaternityLeave gebruik.

“Die departement van arbeid en die departement van sosiale ontwikkeling beskik oor die mandaat in die Witskrif oor gesinne in Suid-Afrika (2013) om die haalbaarheid van vaderskapsverlof te ondersoek,” het SGJ gesê.

Andre Lewaks, SGJ se mansorg-bestuurder in Suid-Afrika, het gesê mans word verantwoordelik gehou vir ouerskapsverantwoordelikhede of onderhoud wanneer die ouers skei.

Dit is dus belangrik om meer geleenthede vir mans te skep om betrokke te raak by versoringswerk. “Vaderskapsverlof is een stap in daardie rigting wat steeds in ons verlofraamwerk ontbreek,” het hy gesê.

SGJ het gesê Suid-Afrika sal nie die eerste land wees wat vaderskapsverlof inbring nie; Kenia bied reeds 14 dae, Kameroen 10 dae en Ghana vyf.