In die maand sedert die omstrede voorval in die Texamo Spur in die Glen-winkelsentrum in Johannesburg het almal by Spur tyd gehad om te besin oor hul optrede voor, gedurende en ná die gebeurtenis, sê Pierre van Tonder van Spur Corporation in ’n verklaring.

spurweer

“Spur wil hierdie geleentheid gebruik om die publiek om verskoning te vra. Ons reaksie het tekort geskiet en nie voldoen aan ons gewone hoë standaarde nie. Ons moes beter gevaar het. Ons verwag dit van onsself en ons glo Suid-Afrikaners verdien beter,” skryf hy verder.

Die afgelope maand het Spur planne in werking begin stel om die veiligheid van klante en personeellede in hul restaurante te verseker.

“Gegewe die sosiopolitieke klimaat in ons land, kan geen onderneming ’n soortgelyke voorval voorkom nie, en ons sien dié een as ’n geleentheid om beter te verstaan hoe om sulke uitdagings die hoof te bied. Ná die voorval het Spur vinnig opgetree om sleutelpersoneellede met die nodige konflikhanteringsvaardighede toe te rus,” vertel Pierre.

Daar is reeds ’n nasionale aksieplan om die verhouding tussen kinderoppassers en kinders te verbeter deur die Play Canyon-speelplekke uit te brei sodat daar meer volwasse toesig is.

Daar is ook ’n heropleidingsaksie begin wat ten doel het om die kundigheid en vaardighede van kinderoppassers te verskerp.

Hulle het ook prof. Elmien du Plessis van die Regsfakulteit op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit genader om ’n paneel van kenners saam te stel om indringend ondersoek in te stel na al die aspekte van die voorval op 19 Maart 2017 en hoe dit sedertdien hanteer is.

Elmien het ’n LLD-graad van die Universiteit Stellenbosch en is lid van die Menseregtekomitee van die NWU, asook ’n alumnus van die Suid-Afrikaanse Navorsingstoel in Eiendomsreg.

“Die paneel sal heeltemal onafhanklik wees en onbeperkte toegang hê tot alle feite en opnames wat betrekking het op die voorval. Die span sal aanbevelings aan Spur doen oor maatreëls om tekortkomings in ons reaksie reg te stel en ons hantering van soortgelyke voorvalle in die toekoms te rig.”

So ’n ondersoek sal “uiteraard nie oornag afgehandel kan word nie, en hoewel ons die dringendheid van die kwessie aan prof. Du Plessis gestel het, is dit belangrik dat sy en haar paneel tyd gegun word om die ondersoek behoorlik te doen. ”