Die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika het ’n voorstel verwerp dat die lied Stille Nag nie meer gesing word nie, het Beeld Dinsdag berig.

“Lag maar lekker en doen wat julle wil,” het ’n woedende dr. Hennie van Wyk Maandag op die Doppers se sinode in Potchefstroom gesê nadat verskeie sprekers sy beswaar verwerp het.

Hennie het aangevoer die lied wat met die woorde “Stille Nag, Heilige Nag” begin, en die reël “Heer, gebore vir ons” bevat, heilig die nag van Jesus se geboorte.

Hy het gevra daar moet teen die gebruik van die lied gestem word, maar sy versoek is met ’n groot meerderheid verwerp.

Die grond van sy beswaar was dat Jesus nie noodwendig in die nag gebore is nie, en dat ’n nag “heilig” genoem kan word. Hy het ook gesê die lied verbind Jesus se geboorte met ’n spesifieke dag en maand.

Talle sprekers het gesê die woord “heilig” het ’n breë betekenis en daar word nêrens in die lied beweer Jesus is op 25 Desember gebore nie.

Een van die hoofredes vir die stigting van die Gereformeerde Kerk in 1859 was juis lidmate se beswaar teen die gebruik van die evangeliese gesange in die NG Kerk omdat hulle geglo het dié liedere is nie Skrifgetrou nie. Vandag nog sing die Dopperkerk net psalms en Skrifberymings, maar geen gesange nie.