Volgens dokumente van die departement wat op 1 Desember uitgereik is, sal enige leerder wat voldoen aan al die vereistes om te slaag, maar nie 40 persent in wiskunde behaal het nie, tog deurgesit word as hulle meer as 20 persent vir die vak behaal het.

Die vereistes vir leerders in gr. 7-9 om te slaag, is minstens 50 persent in hul huistaal, 40 persent in ’n bykomende taal, 40 persent in wiskunde en minstens 40 persent in drie ander vakke en 30 persent in twee ander vakke.

Die nuwe reëling sal die vereiste 40 persent vir wiskunde verslap, maar dan moet die leerder steeds aan al die ander vereistes voldoen.

Sou ’n gr. 9-leerder byvoorbeeld minder as 40 persent in dié vak behaal, maar meer as 20 persent en voldoen aan al die ander vereistes, sal hulle die jaar slaag.

As hul wiskundepunt in gr. 9 egter tussen 20 en 29 persent is, moet hulle in gr. 10 wiskundegeletterdheid as vak neem.

Wiskunde of wiskundegeletterdheid is verpligte vakke in Suid-Afrikaanse skole.

Bykomende bron: ENCA