Sosialenetwerk-webtuistes het ’n groot rol gespeel in die nuwe en hersiende woordeboek, wat nou ook die woorde “epic”, “flash mob” en “geekery” insluit.

John Simpson, die hoofredakteur van die OED, het gesê: “Die naamwoord en werkwoord ‘tweet’ (in die sin van sosiale netwerke) is pas by die OED gevoeg. Dit verbreek minstens een OED-reël, naamlik dat ’n nuwe woord 10 jaar lank in omloop moet wees voor dit vir insluiting oorweeg word. Tog lyk dit of dit inslag vind.”