Dit gaan verbruikers se redding wees, so word ons al ’n hele ruk lank belowe. En nou, ná vertragings om al die haakplekke met die praktiese toepassing daarvan uit te stryk, tree die Wet op Verbruikersbeskerming eindelik op 1 April in werking.

Die implikasies is legio. Ná dese mag ’n gim of selfoonmaatskappy jou nie outomaties vir nog ’n jaar ’n lid maak sonder jou toestemming nie.

Of as jou  steak nie so groot is soos die advertensie sê nie, moet die eetplek vinnig ’n plan maak.

Die irriterende televerkopers wat jou op die onmoontlikste tye  bel om iets aan jou af te smeer, mag dit nou nie meer sommer net doen nie.

En die dae dat jy op die lughawe hoor jou goedkoop vlug is gekanseller en jy moet nou ure later ’n ander een haal, is verby.

Dit wat jy beloof is en waarvoor jy betaal het, moet jy kry.

Die wet beskerm ons nie net teen swak of skelm diens nie, maar ook teen produkte wat gevaarlik kan wees.

’n Liggaam word geskep waar verbruikers klagtes kan indien, en ondernemings wat ná 1 April nie in hul spoor trap nie, kan ’n duur prys betaal.

Ons lesers kla veral oor:

*Kontrakte wat outomaties hernu word sonder hul toestemming.

*Mense wat bel om iets te verkoop.

*Vlugte wat sonder meer gekanselleer word.

*Supermarkte wat spesiale aanbiedinge adverteer en dan is dit uit voorraad.

*Verkeerde kleingeld by winkels.

Waar om te kla

As jy wil kla, kontak die departement van handel en nywerheid se Nasionale Verbruikerskommissie:

*Bel  086-184-3384 of

*faks na  012-394-2558 of

*e-pos contactus@thedti.gov.za.

Klagtevorms kan afgelaai word by www.dti.gov.za/ccrd/complaintforms.htm en gepos word na: Departement van handel en nywerheid, Nasionale Verbruikerskommissie, Verbruikersklagtes, Privaatsak X84, Pretoria 0001.

Lees in die Huisgenoot van 31 Maart 2011 wat die nuwe wet alles vir jou beteken.