Hoogtepunte uit die geskiedenis op hierdie datum:

 • 1663 – Koning Charles II van Brittanje staan insluitingsregte toe aan die Koninklike Kolonie van Afrika.
 • 1806 – Die Kaap word Britse besit met die ondertekening van die “Articulen van Capitulatie” in ’n huis in Papendorp (deesdae Woodstock).
 • 1815 – Brittanje verklaar oorlog teen die koning van Kandy in Ceylon, nou Sri Lanka.
 • 1863 – Londen se Metropolitan, die wêreld se eerste moltreinstelsel, word aan die publiek oopgestel.
 • 1888 – Die Swartbergpas tussen Oudtshoorn en Prins Albert word amptelik vir verkeer oopgestel.
 • 1898 – Francis William Reitz word in die Tweetoringkerk in Bloemfontein ingehuldig as die Oranje-Vrystaat se vyfde staatspresident.
 • 1900 - Frederick Roberts land in Suid-Afrika as die hoof van die Britse weermag.
 • 1901 – Olie word in Texas ontgin. Dit lui ’n era in van Amerikaanse voorspoed, en stel ’n nuwe energiebron aan die wêreld bekend.
 • 1920 – Die Volkebond word gestig met die inwerkingtreding van die Verdrag van Versailles.
 • 1922 – Tydens die Randse staking begin 24 000 lede van die South African Industrial Federation staak. Dit lê die ekonomie van die Witwatersrand lam.
 • 1928 - Leon Trotski, een van die hoofargitekte van die Sowjet-Unie, word deur die Sowjet-regering verban.
 • 1942 – Japan val Nederlands Oos-Indië binne in die Tweede Wêreldoorlog.
 • 1946 – Die eerste algemene vergadering van die Verenigde Nasies word in Londen gehou.
 • 1967 - Edward W. Brooke, die eerste swart lid van die Amerikaanse Senaat, neem sy stoel in.
 • 1978 – Die Sowjet-Unie lanseer twee ruimtevaarders van in ’n Sojoez-vaartuig vir ’n ontmoeting met die Saljoet VI-ruimtelaboratorium.
 • 1984 – Die Verenigde State en die Vatikaan vestig volle diplomatieke betrekkinge vir die eerste keer in meer as ’n eeu.
 • 1991 – Javier Perez de Cuellar, die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, vertrek na Baghdad vir ’n dringende gesprek met Irak oor die krisis in die Golf.
 • 1992 – Loodse dreig om met hul vliegtuie oor te loop en matrose waarsku hulle gaan muit as die twee grootste lidlande, die Oekraïne en Rusland, die voormalige Sowjet-weermag verdeel.
 • 1998 – Die Duitse regering onderneem om 110 miljoen Amerikaanse dollar te betaal aan Oos-Europese oorlewendes van die Joodse vervolging.
 • 2000 - America Online onderneem om Time-Warner te koop vir 162 biljoen Amerikaanse dollar, wat dit die grootste korporatiewe samesmelting tot in daardie stadium was.
 • 2010 - China steek Duitsland as die grootste uitvoerder verby.