Maandeliks word gemiddeld 9,6 miljoen rybewyse in Suid-Afrika uitgereik (Padverkeerbestuurskorporasie). Hoewel hierdie syfer hernude rybewyse insluit, dui dit nogtans daarop dat daar elke maand ’n skrikwekkend hoë aantal nuwe bestuurders op Suid-Afrika se paaie is.

Daagliks sterf daar 40 mense op ons paaie en dis noodsaaklik dat maatreëls ingestel word om hierdie slagting te verminder. Een van die maniere om dit te vermag is met die wysiging van rybewyse, wat ’n groot uitwerking kan hê.

Een van voorgestelde wysigings is die instelling van die voorlopige rybewys. Dit kom daarop neer dat sodra ’n bestuurder die K53-bestuurstoets geslaag het, hy of sy ’n tydelike rybewys sal ontvang wat vir 12 maande geldig is. Teen die einde van die 12 maande tydperk sal ’n gewone rybewys uitgereik word, met die voorbehoud dat die bestuurder se “rekord” skoon is.

Die fyner besonderhede:

As deel van die voorlopige rybewys is daar ’n lys van vereistes waaraan voldoen moet word voor die standaard-rybewys uitgereik word. Indien enige van hierdie voorwaardes oortree word, kan die voorlopige rybewys vir 24 maande opgeskort word:

  • Oorskryding van die voorgeskrewe spoedgrens;
  • Skuldigbevinding aan bestuur onder die invloed van dwelms of alkohol;
  • As ses verkeersoortredings begaan is;
  • Die vervoer van meer passasiers as waarvoor die voertuig se sitplekke voorsiening maak;
  • Om ’n motor tussen middernag en 04:00 te bestuur;
  • As die voorlopigerybewys-logboek nie vir alle ritte, binne ’n minimum bestuurtyd van 60 uur, ingevul is nie;
  • ’n Rooi letter P moet te alle tye agter op die motor vertoon word sodat ander padgebruikers kan sien die bestuurder het ’n voorlopige rybewys.
Indien daar aan die einde van die 12 maande aan al die vereistes voldoen is, sal ’n gewone rybewys uitgereik word. Die voorlopige rybewys kan dus baie help om die gedrag van nuwe bestuurders te verander. Dit bied ’n geleentheid aan nuwe bestuurders om van die begin af daaraan gewoond te raak om padreëls te gehoorsaam. Hopelik sal dit aanhou wanneer hulle hul gewone rybewys het. Indien dit bydra om die padgedrag te verander kan dit baie help om die aantal padongelukke elke jaar te verminder en daarmee saam die sterftes op ons paaie, wat uiteraard iets is waarna ons almal streef. Dit is voorgestelde wysigings dié, wat in Julie in die Staatskoerant sal verskyn. - Faiza Mallick Bron: Automobiel-Assosiasie van Suid-Afrika