Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 15 Augustus 2014:

Alexanderbaai........07 22

Beaufort-Wes ........06 18

Bethlehem............04 22

Bloemfontein.........05 23

Calvinia.............02 19

Cradock..............03 18

De Aar...............05 19

Durban...............16 20

Emalahleni...........10 25

Ermelo...............07 20

George...............09 18

Graaff-Reinet........05 18

Grahamstown..........07 18

Johannesburg.........08 25

Kaapstad.............12 19

Keetmanshoop.........07 23

Kimberley............05 23

King Williams Town...09 18

Klerksdorp...........09 26

Ladysmith............09 20

Lephalale............10 29

Mafikeng.............10 26

Mokopane.............07 27

Musina...............14 27

Nelspruit............11 24

Oos-Londen...........13 18

Oudtshoorn...........06 20

Phalaborwa...........14 26

Pietermaritzburg.....12 20

Polokwane............07 23

Port Elizabeth.......11 19

Port St Johns........15 19

Potchefstroom........09 26

Pretoria.............10 26

Queenstown...........07 17

Richardsbaai........17 24

Riversdal ...........11 21

Rustenburg...........10 26

Skukuza..............07 29

Springbok............05 20

Standerton...........04 20

Sutherland...........-1 16

Tzaneen..............10 24

Umtata...............11 17

Upington.............05 24

Vereeniging..........05 24

Vredendal............09 24

Vryburg..............07 25

Walvisbaai...........07 21

Welkom...............07 25

Windhoek.............13 28

Worcester............08 21