Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 16 Augustus 2014:

Alexanderbaai........12 27

Beaufort-Wes ........03 23

Bethlehem............05 19

Bloemfontein.........04 22

Calvinia.............07 24

Cradock..............03 22

De Aar...............05 20

Durban...............14 20

Emalahleni...........11 21

Ermelo...............08 16

George...............07 21

Graaff-Reinet........05 22

Grahamstown..........08 22

Johannesburg.........09 20

Kaapstad.............11 24

Keetmanshoop.........07 24

Kimberley............05 23

King Williams Town...09 20

Klerksdorp...........09 23

Ladysmith............14 18

Lephalale............11 26

Mafikeng.............13 23

Mokopane.............08 23

Musina...............14 24

Nelspruit............15 20

Oos-Londen...........13 22

Oudtshoorn...........04 26

Phalaborwa...........17 22

Pietermaritzburg.....12 21

Polokwane............10 19

Port Elizabeth.......11 24

Port St Johns........16 21

Potchefstroom........09 22

Pretoria.............11 21

Queenstown...........07 21

Richardsbaai.........19 23

Riversdal............06 24

Rustenburg...........11 22

Skukuza..............13 25

Springbok............12 23

Standerton...........04 16

Sutherland...........00 22

Tzaneen..............12 20

Umtata...............10 20

Upington.............08 27

Vereeniging..........07 19

Vredendal............11 29

Vryburg..............10 24

Walvisbaai...........11 19

Welkom...............09 23

Windhoek.............13 27

Worcester............08 23