Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 16 September 2014: 

Alexanderbaai........10 23

Beaufort-Wes ........10 33

Bethlehem............10 31

Bloemfontein.........12 33

Calvinia.............08 30

Cradock..............11 31

De Aar...............15 29

Durban...............18 27

Emalahleni...........11 32

Ermelo...............08 28

George...............10 20

Graaff-Reinet........10 32

Grahamstown..........11 28

Johannesburg.........10 30

Kaapstad.............12 19

Keetmanshoop.........15 29

Kimberley............14 34

King Williams Town...13 27

Klerksdorp...........12 33

Ladysmith............14 36

Lephalale............15 35

Mafikeng.............14 33

Mokopane.............14 36

Musina...............17 36

Nelspruit............12 33

Oos-Londen..........15 23

Oudtshoorn...........10 30

Phalaborwa...........17 35

Pietermaritzburg.....15 33

Polokwane............12 30

Port Elizabeth.......13 23

Port St Johns........20 26

Potchefstroom........10 32

Pretoria.............13 32

Queenstown...........15 30

Richardsbaai........18 32

Riversdal ...........10 23

Rustenburg...........11 31

Skukuza..............09 38

Springbok............14 30

Standerton...........06 29

Sutherland...........02 27

Tzaneen..............12 31

Umtata...............15 30

Upington.............17 32

Vereeniging..........08 29

Vredendal............09 31

Vryburg..............10 36

Walvisbaai...........11 22

Welkom...............13 33

Windhoek.............18 32

Worcester............10 25