Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 19 Augustus 2014:

      Alexanderbaai........11 18

      Beaufort-Wes ........15 25

      Bethlehem............05 22

      Bloemfontein.........09 24

      Calvinia.............06 15

      Cradock..............11 26

      De Aar...............09 22

      Durban...............14 29

      Emalahleni...........09 27

      Ermelo...............08 23

      George...............11 22

      Graaff-Reinet........12 26

      Grahamstown..........13 27

      Johannesburg.........06 25

      Kaapstad.............13 15

      Keetmanshoop.........16 32

      Kimberley............09 25

      King Williams Town...14 28

      Klerksdorp...........10 26

      Ladysmith............11 29

      Lephalale............09 30

      Mafikeng.............08 26

      Mokopane.............08 28

      Musina...............12 30

      Nelspruit............13 30

      Oos-Londen...........15 27

      Oudtshoorn...........10 24

      Phalaborwa...........14 32

      Pietermaritzburg.....12 30

      Polokwane............06 26

      Port Elizabeth.......11 23

      Port St Johns........17 29

      Potchefstroom........07 26

      Pretoria.............O8 26

      Queenstown...........10 25

      Richardsbaai........16 30

      Riversdal............12 23

      Rustenburg...........09 25

      Skukuza..............12 36

      Springbok............08 13

      Standerton...........05 24

      Sutherland...........04 13

      Tzaneen..............11 29

      Umtata...............14 29

      Upington.............11 29

      Vereeniging..........04 24

      Vredendal............10 19

      Vryburg..............10 26

      Walvisbaai...........11 20

      Welkom...............09 25

      Windhoek.............13 27

      Worcester............10 18