Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 2 September 2014:

Alexanderbaai........11 30

Beaufort-Wes ........08 28

Bethlehem............00 21

Bloemfontein.........02 22

Calvinia.............09 26

Cradock..............05 26

De Aar...............05 22

Durban...............10 24

Emalahleni...........05 23

Ermelo...............01 19

George...............09 30

Graaff-Reinet........04 28

Grahamstown..........10 24

Johannesburg.........04 22

Kaapstad.............15 29

Keetmanshoop.........16 29

Kimberley............05 22

King Williams Town...09 27

Klerksdorp...........04 23

Ladysmith............01 24

Lephalale............06 25

Mafikeng.............03 24

Mokopane.............04 23

Musina...............10 24

Nelspruit............09 23

Oos-Londen..........13 24

Oudtshoorn...........06 31

Phalaborwa...........11 25

Pietermaritzburg.....04 23

Polokwane............03 21

Port Elizabeth.......12 24

Port St Johns........15 25

Potchefstroom........04 23

Pretoria.............08 23

Queenstown...........08 26

Richardsbaai........11 23

Riversdal ...........08 33

Rustenburg...........05 23

Skukuza..............04 27

Springbok............18 27

Standerton...........-1 21

Sutherland...........-3 22

Tzaneen..............07 22

Umtata...............09 26

Upington.............08 27

Vereeniging..........02 20

Vredendal............07 35

Vryburg..............03 25

Walvisbaai...........11 19

Welkom...............04 23

Windhoek.............10 25

Worcester............06 29