Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 20 Augustus 2014:

      Alexanderbaai........10 18

      Beaufort-Wes ........11 19

      Bethlehem............4 21

      Bloemfontein.........7 22

      Calvinia.............4 13

      Cradock..............10 19

      De Aar...............6 17

      Durban...............16 26

      Emalahleni...........11 28

      Ermelo...............8 25

      George...............9 21

      Graaff-Reinet........13 18

      Grahamstown..........12 16

      Johannesburg.........9 26

      Kaapstad.............12 14

      Keetmanshoop.........6 20

      Kimberley............8 22

      King Williams Town...12 18

      Klerksdorp...........10 27

      Ladysmith............11 28

      Lephalale............9 32

      Mafikeng.............11 27

      Mokopane.............8 31

      Musina...............13 32

      Nelspruit............14 31

      Oos-Londen...........14 21

      Oudtshoorn...........6 21

      Phalaborwa...........15 34

      Pietermaritzburg.....14 26

      Polokwane............8 28

      Port Elizabeth.......12 21

      Port St Johns........16 23

      Potchefstroom........10 27

      Pretoria.............10 27

      Queenstown...........10 18

      Richardsbaai.........18 31

      Riversdal............8 19

      Rustenburg...........11 26

      Skukuza..............13 36

      Springbok............7 13

      Standerton...........7 25

      Sutherland...........0 11

      Tzaneen..............13 31

      Umtata...............14 23

      Upington.............9 23

      Vereeniging..........6 24

      Vredendal............11 18

      Vryburg..............10 25

      Walvisbaai...........13 21

      Welkom...............9 25

      Windhoek.............9 26

      Worcester............10 17