Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 21 Augustus 2014:

Alexanderbaai........08 18

Beaufort-Wes ........08 16

Bethlehem............05 19

Bloemfontein.........05 20

Calvinia.............03 11

Cradock..............06 16

De Aar...............05 14

Durban...............15 24

Emalahleni...........14 26

Ermelo...............09 22

George...............08 18

Graaff-Reinet........05 17

Grahamstown..........06 16

Johannesburg.........08 26

Kaapstad.............12 15

Keetmanshoop.........08 19

Kimberley............06 17

King Williams Town...08 19

Klerksdorp...........07 24

Ladysmith............10 25

Lephalale............11 32

Mafikeng.............08 26

Mokopane.............11 30

Musina...............15 34

Nelspruit............14 30

Oos-Londen...........11 20

Oudtshoorn...........05 19

Phalaborwa...........16 33

Pietermaritzburg.....12 24

Polokwane............10 28

Port Elizabeth.......09 17

Port St Johns........14 21

Potchefstroom........07 24

Pretoria.............10 27

Queenstown...........06 16

Richardsbaai.........18 27

Riversdal............07 19

Rustenburg...........10 26

Skukuza..............08 36

Springbok............05 11

Standerton...........07 24

Sutherland...........02 08

Tzaneen..............12 32

Umtata...............08 19

Upington.............09 19

Vereeniging..........05 24

Vredendal............09 19

Vryburg..............07 22

Walvisbaai...........09 22

Welkom...............08 22

Windhoek.............10 26

Worcester............09 16