Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 22 Augustus 2014:

Alexanderbaai........07 21

Beaufort-Wes ........05 16

Bethlehem............02 14

Bloemfontein.........02 15

Calvinia.............03 13

Cradock..............00 15

De Aar...............00 13

Durban...............12 22

Emalahleni...........09 22

Ermelo...............08 18

George...............08 17

Graaff-Reinet........-3 15

Grahamstown..........06 16

Johannesburg.........09 19

Kaapstad.............10 15

Keetmanshoop.........05 18

Kimberley............01 14

King Williams Town...07 17

Klerksdorp...........07 17

Ladysmith............05 21

Lephalale............11 28

Mafikeng.............08 20

Mokopane.............12 27

Musina...............17 34

Nelspruit............13 27

Oos-Londen...........10 19

Oudtshoorn...........04 19

Phalaborwa...........17 34

Pietermaritzburg.....08 22

Polokwane............10 27

Port Elizabeth.......09 19

Port St Johns........14 22

Potchefstroom........05 17

Pretoria.............10 21

Queenstown...........02 15

Richardsbaai.........14 23

Riversdal............06 19

Rustenburg...........08 20

Skukuza..............15 31

Springbok............03 15

Standerton...........06 18

Sutherland...........-4 10

Tzaneen..............12 30

Umtata...............07 21

Upington.............02 18

Vereeniging..........07 17

Vredendal............06 21

Vryburg..............06 16

Walvisbaai...........05 21

Welkom...............04 16

Windhoek.............07 26

Worcester............06 17