Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 26 Augustus 2014:

Alexanderbaai........11 21

Beaufort-Wes ........6 26

Bethlehem............-2 21

Bloemfontein.........0 22

Calvinia.............3 20

Cradock..............4 24

De Aar...............4 21

Durban...............10 25

Emalahleni...........5 25

Ermelo...............1 21

George...............9 18

Graaff-Reinet........2 24

Grahamstown..........8 21

Johannesburg.........1 23

Kaapstad.............12 17

Keetmanshoop.........09 29

Kimberley............0 24

King Williams Town...8 21

Klerksdorp...........2 24

Ladysmith............1 25

Lephalale............4 29

Mafikeng.............0 25

Mokopane.............5 27

Musina...............11 30

Nelspruit............8 27

Oos-Londen..........12 22

Oudtshoorn...........4 25

Phalaborwa...........10 30

Pietermaritzburg.....4 27

Polokwane............4 24

Port Elizabeth.......10 21

Port St Johns........14 25

Potchefstroom........0 24

Pretoria.............3 25

Queenstown...........3 21

Richardsbaai........12 26

Riversdal............10 23

Rustenburg...........2 24

Skukuza..............3 31

Springbok............9 22

Standerton...........-1 22

Sutherland...........-2 15

Tzaneen..............8 28

Umtata...............9 25

Upington.............4 27

Vereeniging..........-2 21

Vredendal............12 23

Vryburg..............0 26

Walvisbaai...........10 17

Welkom...............2 23

Windhoek.............11 29

Worcester............8 18