Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 27 Augustus 2014:

Alexanderbaai........12 18

Beaufort-Wes ........10 19

Bethlehem............0 23

Bloemfontein.........2 24

Calvinia.............5 12

Cradock..............6 24

De Aar...............6 19

Durban...............13 29

Emalahleni...........8 28

Ermelo...............4 22

George...............9 19

Graaff-Reinet........8 22

Grahamstown..........8 24

Johannesburg.........5 25

Kaapstad............13 15

Keetmanshoop.........7 20

Kimberley............6 24

King Williams Town...9 26

Klerksdorp...........5 26

Ladysmith............5 27

Lephalale............8 30

Mafikeng.............7 26

Mokopane.............6 29

Musina...............12 30

Nelspruit............10 28

Oos-Londen..........13 25

Oudtshoorn...........7 20

Phalaborwa...........10 30

Pietermaritzburg.....10 29

Polokwane............6 25

Port Elizabeth.......11 22

Port St Johns........12 29

Potchefstroom........4 26

Pretoria.............6 26

Queenstown...........9 25

Richardsbaai........15 30

Riversdal............8 20

Rustenburg...........4 25

Skukuza..............7 32

Springbok............7 12

Standerton...........0 24

Sutherland...........3 8

Tzaneen..............11 28

Umtata...............11 29

Upington.............6 22

Vereeniging..........3 22

Vredendal............12 17

Vryburg..............4 27

Walvisbaai...........7 21

Welkom...............5 25

Windhoek.............7 27

Worcester............11 16