Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 5 September 2014:

Alexanderbaai........12 19

Beaufort-Wes ........16 31

Bethlehem............-1 23

Bloemfontein.........0 24

Calvinia.............7 28

Cradock..............9 30

De Aar...............8 26

Durban...............11 26

Emalahleni...........7 24

Ermelo...............1 21

George...............12 21

Graaff-Reinet........11 30

Grahamstown..........10 29

Johannesburg.........3 23

Kaapstad.............15 19

Keetmanshoop.........14 30

Kimberley............5 26

King Williams Town...12 30

Klerksdorp...........5 25

Ladysmith............5 26

Lephalale............8 26

Mafikeng.............5 24

Mokopane.............5 24

Musina...............12 25

Nelspruit............9 24

Oos-Londen...........16 26

Oudtshoorn...........12 33

Phalaborwa...........13 25

Pietermaritzburg.....9 30

Polokwane............4 22

Port Elizabeth.......11 26

Port St Johns........20 26

Potchefstroom........5 25

Pretoria.............5 24

Queenstown...........13 28

Richardsbaai........15 27

Riversdal ...........8 26

Rustenburg...........6 24

Skukuza..............11 27

Springbok............14 28

Standerton...........-1 22

Sutherland...........2 24

Tzaneen..............9 23

Umtata...............14 30

Upington.............10 29

Vereeniging..........2 22

Vredendal............10 26

Vryburg..............6 27

Walvisbaai...........11 24

Welkom...............3 25

Windhoek.............8 28

Worcester............10 25