Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 9 September 2014:

Alexanderbaai........10 23

Beaufort-Wes........09 31

Bethlehem............03 27

Bloemfontein.........06 30

Calvinia.............03 28

Cradock..............07 33

De Aar...............11 30

Durban...............15 27

Emalahleni...........09 27

Ermelo...............06 24

George...............10 20

Graaff-Reinet........10 34

Grahamstown..........09 28

Johannesburg.........12 28

Kaapstad............12 23

Keetmanshoop.........14 34

Kimberley............08 31

King Williams Town...10 29

Klerksdorp...........09 29

Ladysmith............09 32

Lephalale............12 31

Mafikeng.............12 29

Mokopane.............09 29

Musina...............14 30

Nelspruit............11 28

Oos-Londen..........14 26

Oudtshoorn...........07 29

Phalaborwa...........14 30

Pietermaritzburg.....12 32

Polokwane............10 27

Port Elizabeth.......11 25

Port St Johns........18 27

Potchefstroom........08 29

Pretoria.............14 31

Queenstown...........10 32

Richardsbaai........16 28

Riversdal ..........10 26

Rustenburg...........10 27

Skukuza..............07 31

Springbok............17 29

Standerton...........03 27

Sutherland...........-2 26

Tzaneen..............11 27

Umtata...............13 31

Upington.............13 36

Vereeniging..........08 27

Vredendal............09 30

Vryburg..............11 30

Walvisbaai...........07 22

Welkom...............09 29

Windhoek.............11 30

Worcester............09 23