Dele van die laan vergaan weens verstedeliking en verskeie bome het reeds gevrek, wat beteken dié nasionale gedenkwaardigheid word bedreig

’n Klomp inwoners spits hulle nou toe op bewusmaking oor die voortbestaan en bewaring van die laan.

“Die eikelaan lê Potch baie na aan die hart, en dit is vir mense belangrik dat dit voortbestaan,” sê Lennie.

Potchefstroom se kenmerkende eikelaning word bedreig

Omdat die bome op sypaadjies staan, is dit die stadsraad se eiendom. “Die stadsraad het deur die jare baie moeite gedoen om daarna om te sien, maar ’n mens moet almal se steun hê,” sê Lennie.

In ’n stadium het ’n besproeiingstelsel gesorg dat die bome water kry, maar dit is tot so ’n mate misbruik dat dit nie meer werk nie. Nou doen die belangegroep ’n beroep op mense om onder die bome tuin te maak, wat sal verseker dat die bome gereeld natgelei word.

Die belangegroep vra ook dat mense nie op die sypaadjie parkeer nie. Lennie sê weens ’n parkeringstekort op die universiteitsterrein hou studente dikwels onder die bome stil. “Parkering is ’n probleem, maar daar is oplossings, soos plaveisel wat water sal deurlaat. Dit is egter nie ideaal nie omdat die grond steeds platgedruk sal word.”

Verskeie bewusmakingsprojekte is reeds van stapel gestuur.

• Reuben Gericke het in die vroeë 1900’s voorgestel dat die eikelaan aangeplant word. Sy idee is in Augustus 1910 goedgekeur.