Stel ’n wettige voog aan

Atisha Ghela, ’n stigtersvennoot van Atisha Ghela and Associates, sê ’n wettige voog is iemand wat die ouers se skoene volstaan.

Sy verduidelik dat as ouers nie wettige voogde aanstel nie, gaan die hooggeregshof dit doen omdat dit outomaties as oppervoog dien van kinders wat sorg benodig. In baie gevalle neem familielede die rol van versorger aan, maar as hulle nie deur die ouers aangewys is nie, moet hulle by die hooggeregshof aansoek doen om die kinders se wettige voog te word.

Wat gebeur as daar nie familielede is nie?

Luidens die kindersorgwet moet die kommissaris van kinderwelsyn in die gebied waar die kind woon deur ’n magistraat iemand aanstel om na die kind te kyk.

Wat is die verskil tussen ’n natuurlike en ’n wettige voog?

Atisha verduidelik dat as die ouers ’n testament het wat iemand aanstel om na hul kinders te kyk, is daardie persoon ’n natuurlike voog. Dié voog moet egter steeds by die hooggeregshof aansoek doen om wettige voogdyskap.

Sy voeg by al is dit nie verpligtend om wettige voogde aan te stel nie, is dit beslis in die kind se beste belang. “Ouers moet die saak mooi deurdink en iemand in hul testament benoem ingeval hulle gelyk sterf.”

Wat van peetouers?

Dit is belangrik om te weet jou kind se peetouers is nie outomaties wettige voogde nie. Soos met enige ander familielid of benoemde voog moet hulle by die hooggeregshof aansoek doen om voogdyskap.

Aan wie vertrou jy jou kinders toe?

Wanneer jy ’n natuurlike voog kies, moet jy seker maak dit is iemand wat jy vertrou om so goed soos jy – of selfs beter – na jou kinders te kyk soos wat jy sou. Atisha beklemtoon die belang van iemand kies wat jy en jou kinders mee gemaklik is.

“Die voog moet in die basiese behoeftes van die kind kan voorsien en ’n holistiese omgewing skep van in die beste belang van die minderjarige kind is.”

Sy stel ook voor dat jy die mense inlig wat jy benoem het. As dit hulle met jou afsterf verras, kan hulle hul benoeming as wettige voog weier, en dit kan na verskeie probleme vir jou kinders lei.

Maak seker daar is voorsorg getref vir jou kinders

Die dood kan enige tyd sy opwagting maak, en dit is amper nooit verwag nie. Jy weet nie watter finansiële las dit op jou kind se voog sal plaas nie; maak dus seker jy laat genoeg fondse om hulle jou kind te help grootmaak.

“Dit is belangrik vir ouers om ’n testamentêre trust te stig, of vra die eksekuteur (die persoon wat aangestel is om jou wense soos vervat in jou testament uit te voer) om die trust met hul dood ’n trust vir die minderjarige kinders te stig,” sê Atisha.

Sy beklemtoon dat die trustee slegs gemagtig is om die bates van die trust te administreer – hulle moet nie die wettige voog wees nie. Daar is ’n duidelike onderskeiding in die pligte.

Hier’s hulp

Dit kan alles baie ingewikkeld klink, maar die belangrikste is dat jy ’n testament moet hê sodat jou kinders sekerheid het.

Kontak Atisha Ghela van Atisha Ghela and Associates vir nog inligting en regsadvies:

Tel.: 082-356-3576

Faks: 086-539-2479

E-pos: atisha@ghelalaw.co.za

-Shandukani Mulaudzi