Dit is oorfone om beter te kan hoor.

Wanneer iemand getuig, is dit soms moeilik om te hoor. Óf die getuies praat sag óf hulle praat in regt. Thokozile Masipa se rigting. Dit maak dit vir dié agter of aan die linkerkant van die hof, wat die verste punt van die getuiebank is, moeilik om te hoor.

Oscar se naasbestaandes sit aan die linkerkant van die hof in die voorste ry.

Adve. Barry Roux en Kenny Oldwage, deel van Oscar se regspan, het ook soms oorfone in hul ore.

- Hilda Fourie