Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag, 28 November 2013.

Pretoria.............15 27

Johannesburg.........13 24

Vereeniging..........14 24

Nelspruit............15 22

Ermelo...............10 18

Emalahleni...........13 24

Standerton...........11 21

Skukuza..............16 27

Polokwane............10 23

Phalaborwa...........17 27

Tzaneen..............14 23

Musina...............19 29

Lephalale............18 31

Mokopane.............15 28

Klerksdorp...........14 27

Potchefstroom........15 28

Mafikeng.............16 29

Rustenburg...........16 29

Vryburg..............15 34

Bloemfontein.........11 28

Welkom...............13 26

Bethlehem............09 21

Upington.............18 38

Kimberley............13 33

De Aar...............12 30

Alexanderbaai........14 24

Springbok............18 30

Calvinia.............13 32

Sutherland...........09 29

Cape Town............17 26

Vredendal............14 34

Riversdal............15 27

George...............14 23

Worcester............16 32

Beaufort-Wes.........13 32

Oudtshoorn...........16 32

Port-Elizabeth.......15 24

Grahamstad...........11 25

Cradock..............10 30

Graaff-Reinet........10 30

Oos-London...........16 24

Port St Johns........18 24

Umtata...............12 25

Queenstown...........11 27

King Williams Town...12 26

Durban...............16 24

Richardsbaai,........17 24

Pietermaritzburg.....13 22

Ladysmith............13 24

Windhoek.............19 35

Keetmanshoop.........20 38

Walvisbaai...........13 28