Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 1 November 2014:

Alexanderbaai........13 23

Beaufort-Wes ........09 29

Bethlehem............14 22

Bloemfontein.........15 28

Calvinia.............10 31

Cradock..............10 29

De Aar...............14 28

Durban...............18 21

Emalahleni...........15 27

Ermelo...............11 20

George...............13 21

Graaff-Reinet........10 30

Grahamstown..........10 22

Johannesburg.........16 29

Kaapstad............15 29

Keetmanshoop.........19 32

Kimberley............13 28

King Williams Town...11 23

Klerksdorp...........18 31

Ladysmith............15 21

Lephalale............19 32

Mafikeng.............18 31

Mokopane.............15 29

Musina...............20 30

Nelspruit............16 22

Oos-Londen..........14 21

Oudtshoorn...........14 28

Phalaborwa...........19 27

Pietermaritzburg.....15 18

Polokwane............14 26

Port Elizabeth.......13 20

Port St Johns........15 20

Potchefstroom........17 30

Pretoria.............18 32

Queenstown...........10 26

Richardsbaai........19 22

Riversdal ...........13 24

Rustenburg...........17 30

Skukuza..............18 28

Springbok............13 26

Standerton...........13 23

Sutherland...........06 26

Tzaneen..............15 24

Umtata...............13 21

Upington.............18 34

Vereeniging..........16 28

Vredendal............12 32

Vryburg..............17 33

Walvisbaai...........14 23

Welkom...............17 29

Windhoek.............18 29

Worcester............13 30