Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 1 Oktober 2014:

Alexanderbaai........10 28

Beaufort-Wes.........07 20

Bethlehem............02 22

Bloemfontein.........03 23

Calvinia.............05 23

Cradock..............06 20

De Aar...............06 19

Durban...............16 24

Emalahleni...........11 26

Ermelo...............08 22

George...............11 19

Graaff-Reinet........06 20

Grahamstad..........08 19

Johannesburg.........11 25

Kaapstad............11 21

Keetmanshoop.........05 24

Kimberley............04 22

King Williams Town...08 19

Klerksdorp...........05 25

Ladysmith............10 24

Lephalale............13 31

Mafikeng.............08 26

Mokopane.............11 28

Musina...............18 33

Nelspruit............14 28

Oos-London..........13 18

Oudtshoorn...........10 22

Phalaborwa...........17 28

Pietermaritzburg.....13 26

Polokwane............12 28

Port St Johns........14 18

Port-Elizabeth.......11 20

Potchefstroom........05 25

Pretoria.............13 28

Queenstown...........08 19

Richardsbaai........19 27

Riversdal............10 22

Rustenburg...........08 26

Skukuza..............15 31

Springbok............09 25

Standerton...........06 23

Sutherland...........-3 19

Tzaneen..............13 28

Umtata...............11 16

Upington.............07 25

Vereeniging..........09 24

Vredendal............10 28

Vryburg..............04 26

Walvisbaai...........08 23

Welkom...............05 24

Windhoek.............06 30

Worcester............08 21