Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir  Vrydag 10  Oktober 2014:

Alexanderbaai........08 25

Beaufort-Wes ........04 21

Bethlehem............09 27

Bloemfontein.........06 28

Calvinia.............04 24

Cradock..............05 20

De Aar...............05 24

Durban...............15 19

Emalahleni...........14 27

Ermelo...............13 20

George...............09 19

Graaff-Reinet........05 20

Grahamstown..........06 17

Johannesburg.........14 30

Kaapstad............11 22

Keetmanshoop.........10 27

Kimberley............06 27

King Williams Town...06 16

Klerksdorp...........12 33

Ladysmith............13 19

Lephalale............20 33

Mafikeng.............14 33

Mokopane.............16 30

Musina...............22 29

Nelspruit............17 23

Oos-Londen..........12 17

Oudtshoorn...........08 24

Phalaborwa...........19 25

Pietermaritzburg.....11 14

Polokwane............15 25

Port Elizabeth.......11 21

Port St Johns........17 18

Potchefstroom........13 32

Pretoria.............15 32

Queenstown...........07 17

Richardsbaai........15 21

Riversdal ...........08 22

Rustenburg...........16 33

Skukuza..............17 26

Springbok............08 23

Standerton...........11 24

Sutherland...........-3 18

Tzaneen..............16 23

Umtata...............10 18

Upington.............09 25

Vereeniging..........10 29

Vredendal............09 28

Vryburg..............08 33

Walvisbaai...........12 20

Welkom...............10 30

Windhoek.............11 31

Worcester............06 25