Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 10 September 2014: 

Alexanderbaai........12 18

Beaufort-Wes ........07 21

Bethlehem............04 28

Bloemfontein.........07 30

Calvinia.............03 24

Cradock..............06 25

De Aar...............11 29

Durban...............16 23

Emalahleni...........09 29

Ermelo...............10 27

George...............12 15

Graaff-Reinet........08 25

Grahamstown..........09 23

Johannesburg.........08 30

Kaapstad............13 16

Keetmanshoop.........08 32

Kimberley............09 32

King Williams Town...10 20

Klerksdorp...........10 31

Ladysmith............15 32

Lephalale............12 33

Mafikeng.............12 30

Mokopane.............11 31

Musina...............14 33

Nelspruit............14 33

Oos-Londen..........13 18

Oudtshoorn...........10 18

Phalaborwa...........15 34

Pietermaritzburg.....14 26

Polokwane............09 30

Port Elizabeth.......11 18

Port St Johns........18 23

Potchefstroom........09 30

Pretoria.............10 32

Queenstown...........09 25

Richardsbaai........17 27

Riversdal ...........12 14

Rustenburg...........10 29

Skukuza..............13 37

Springbok............15 24

Standerton...........07 28

Sutherland...........02 20

Tzaneen..............11 32

Umtata...............13 24

Upington.............10 35

Vereeniging..........06 30

Vredendal............09 24

Vryburg..............11 30

Walvisbaai...........12 22

Welkom...............11 30

Windhoek.............06 30

Worcester............12 16