Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 11 November 2014:

Alexanderbaai........14 23

Beaufort-Wes ........14 34

Bethlehem............12 20

Bloemfontein.........14 24

Calvinia.............08 33

Cradock..............15 29

De Aar...............15 30

Durban...............17 21

Emalahleni...........16 23

Ermelo...............13 19

George...............14 24

Graaff-Reinet........15 29

Grahamstown..........16 23

Johannesburg.........17 21

Kaapstad............17 23

Keetmanshoop.........18 34

Kimberley............15 25

King Williams Town...16 23

Klerksdorp...........17 25

Ladysmith............15 20

Lephalale............20 30

Mafikeng.............18 26

Mokopane.............19 27

Musina...............22 32

Nelspruit............17 23

Oos-Londen..........18 22

Oudtshoorn...........16 38

Phalaborwa...........21 29

Pietermaritzburg.....15 20

Polokwane............18 26

Port Elizabeth.......16 22

Port St Johns........19 23

Potchefstroom........16 25

Pretoria.............18 24

Queenstown...........14 25

Richardsbaai........18 23

Riversdal ...........15 30

Rustenburg...........17 26

Skukuza..............21 27

Springbok............14 26

Standerton...........15 20

Sutherland...........09 29

Tzaneen..............17 26

Umtata...............15 20

Upington.............20 36

Vereeniging..........16 21

Vredendal............13 28

Vryburg..............16 26

Walvisbaai...........11 27

Welkom...............15 23

Windhoek.............15 28

Worcester............15 31