Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 12 November 2014:

Alexanderbaai........15 21

Beaufort-Wes ........17 25

Bethlehem............12 18

Bloemfontein.........12 20

Calvinia.............14 22

Cradock..............13 25

De Aar...............11 26

Durban...............19 26

Emalahleni...........15 25

Ermelo...............13 19

George...............13 21

Graaff-Reinet........11 25

Grahamstown..........13 27

Johannesburg.........14 19

Kaapstad............14 19

Keetmanshoop.........12 27

Kimberley............12 25

King Williams Town...14 28

Klerksdorp...........16 21

Ladysmith............16 23

Lephalale............19 31

Mafikeng.............17 26

Mokopane.............16 28

Musina...............20 33

Nelspruit............17 26

Oos-Londen..........18 26

Oudtshoorn...........16 26

Phalaborwa...........19 30

Pietermaritzburg.....16 26

Polokwane............15 26

Port Elizabeth.......16 23

Port St Johns........21 26

Potchefstroom........15 19

Pretoria.............15 22

Queenstown...........14 24

Richardsbaai........20 25

Riversdal ...........15 26

Rustenburg...........16 23

Skukuza..............19 30

Springbok............12 19

Standerton...........14 21

Sutherland...........09 19

Tzaneen..............16 25

Umtata...............17 27

Upington.............13 29

Vereeniging..........14 19

Vredendal............14 24

Vryburg..............14 26

Walvisbaai...........09 27

Welkom...............16 21

Windhoek.............10 30

Worcester............15 23