Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 12 September 2014:

Alexanderbaai........11 19

Beaufort-Wes ........07 21

Bethlehem............04 29

Bloemfontein.........05 29

Calvinia.............05 21

Cradock..............06 23

De Aar...............07 24

Durban...............17 24

Emalahleni...........10 31

Ermelo...............10 28

George...............10 20

Graaff-Reinet........02 21

Grahamstown..........11 19

Johannesburg.........12 31

Kaapstad.............10 16

Keetmanshoop.........13 30

Kimberley............08 29

King Williams Town...10 20

Klerksdorp...........12 32

Ladysmith............13 34

Lephalale............13 35

Mafikeng.............12 32

Mokopane.............13 33

Musina...............15 34

Nelspruit............15 32

Oos-Londen..........13 20

Oudtshoorn...........08 23

Phalaborwa...........16 35

Pietermaritzburg.....14 26

Polokwane............09 31

Port Elizabeth.......12 19

Port St Johns........15 22

Potchefstroom........09 32

Pretoria.............14 32

Queenstown...........09 24

Richardsbaai........18 25

Riversdal ...........09 21

Rustenburg...........11 31

Skukuza..............17 35

Springbok............10 21

Standerton...........08 29

Sutherland...........00 19

Tzaneen..............11 33

Umtata...............13 25

Upington.............08 30

Vereeniging..........08 30

Vredendal............10 22

Vryburg..............11 32

Walvisbaai...........10 23

Welkom...............10 31

Windhoek.............15 31

Worcester............07 21