Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 13 Desember 2014:

Alexanderbaai........13 25

Beaufort-Wes ........17 31

Bethlehem............13 26

Bloemfontein.........14 30

Calvinia.............10 33

Cradock..............11 27

De Aar...............13 32

Durban...............19 23

Emalahleni...........13 28

Ermelo...............13 21

George...............11 25

Graaff-Reinet........09 27

Grahamstown..........12 23

Johannesburg.........14 25

Kaapstad.............14 26

Keetmanshoop.........10 36

Kimberley............15 35

King Williams Town...13 24

Klerksdorp...........14 31

Ladysmith............17 24

Lephalale............20 32

Mafikeng.............15 32

Mokopane.............16 28

Musina...............22 27

Nelspruit............19 24

Oos-Londen...........16 22

Oudtshoorn...........16 30

Phalaborwa...........21 25

Pietermaritzburg.....16 21

Polokwane............16 25

Port Elizabeth.......14 21

Port St Johns........17 20

Potchefstroom........14 30

Pretoria.............15 27

Queenstown...........12 24

Richardsbaai........20 25

Riversdal ...........10 29

Rustenburg...........15 29

Skukuza..............22 28

Springbok............14 32

Standerton...........13 25

Sutherland...........07 28

Tzaneen..............18 23

Umtata...............14 19

Upington.............18 39

Vereeniging..........15 25

Vredendal............11 33

Vryburg..............15 35

Walvisbaai...........12 23

Welkom...............16 30

Windhoek.............14 33

Worcester............15 31