Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 14 Oktober 2014:

Alexanderbaai........14 21

Beaufort-Wes ........12 35

Bethlehem............08 28

Bloemfontein.........09 31

Calvinia.............07 27

Cradock..............09 30

De Aar...............09 30

Durban...............16 20

Emalahleni...........14 29

Ermelo...............09 26

George...............11 25

Graaff-Reinet........08 30

Grahamstown..........09 23

Johannesburg.........16 29

Kaapstad............15 25

Keetmanshoop.........08 32

Kimberley............10 32

King Williams Town...09 23

Klerksdorp...........12 34

Ladysmith............12 24

Lephalale............18 31

Mafikeng.............16 35

Mokopane.............15 30

Musina...............19 30

Nelspruit............15 26

Oos-Londen..........12 22

Oudtshoorn...........11 35

Phalaborwa...........17 28

Pietermaritzburg.....12 23

Polokwane............14 27

Port Elizabeth.......11 23

Port St Johns........14 22

Potchefstroom........12 31

Pretoria.............18 31

Queenstown...........05 27

Richardsbaai........17 23

Riversdal ...........12 32

Rustenburg...........16 32

Skukuza..............16 29

Springbok............11 24

Standerton...........11 29

Sutherland...........01 26

Tzaneen..............14 26

Umtata...............11 24

Upington.............16 36

Vereeniging..........14 28

Vredendal............13 28

Vryburg..............11 36

Walvisbaai...........13 22

Welkom...............11 32

Windhoek.............18 30

Worcester............11 30