Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 15 Oktober 2014:

Alexanderbaai........16 20

Beaufort-Wes ........13 26

Bethlehem............09 25

Bloemfontein.........11 28

Calvinia.............15 23

Cradock..............10 23

De Aar...............09 25

Durban...............16 25

Emalahleni...........15 25

Ermelo...............12 23

George...............15 19

Graaff-Reinet........09 21

Grahamstown..........10 20

Johannesburg.........12 30

Kaapstad............16 18

Keetmanshoop.........19 27

Kimberley............10 29

King Williams Town...11 20

Klerksdorp...........14 30

Ladysmith............13 26

Lephalale............18 29

Mafikeng.............17 30

Mokopane.............13 26

Musina...............18 33

Nelspruit............14 28

Oos-Londen..........15 20

Oudtshoorn...........15 25

Phalaborwa...........17 30

Pietermaritzburg.....14 25

Polokwane............11 23

Port Elizabeth.......15 20

Port St Johns........16 21

Potchefstroom........13 29

Pretoria.............14 32

Queenstown...........10 23

Richardsbaai........16 27

Riversdal ...........14 22

Rustenburg...........16 27

Skukuza..............16 32

Springbok............13 21

Standerton...........11 25

Sutherland...........09 21

Tzaneen..............14 25

Umtata...............14 22

Upington.............12 30

Vereeniging..........11 31

Vredendal............14 22

Vryburg..............11 32

Walvisbaai...........13 19

Welkom...............13 29

Windhoek.............14 32

Worcester............15 22