Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 16 Desember 2014:

Alexanderbaai........15 24

Beaufort-Wes ........14 28

Bethlehem............13 25

Bloemfontein.........13 27

Calvinia.............11 31

Cradock..............12 26

De Aar...............12 29

Durban...............19 23

Emalahleni...........17 24

Ermelo...............16 18

George...............13 23

Graaff-Reinet........12 25

Grahamstown..........13 19

Johannesburg.........16 24

Kaapstad............17 26

Keetmanshoop.........14 34

Kimberley............15 32

King Williams Town...14 21

Klerksdorp...........16 28

Ladysmith............16 21

Lephalale............22 27

Mafikeng.............17 29

Mokopane.............18 25

Musina...............23 27

Nelspruit............18 21

Oos-Londen..........16 23

Oudtshoorn...........15 32

Phalaborwa...........22 24

Pietermaritzburg.....15 21

Polokwane............17 22

Port Elizabeth.......14 22

Port St Johns........18 23

Potchefstroom........15 27

Pretoria.............18 25

Queenstown...........12 20

Richardsbaai........20 25

Riversdal ...........14 28

Rustenburg...........17 27

Skukuza..............20 24

Springbok............14 31

Standerton...........16 22

Sutherland...........09 27

Tzaneen..............18 23

Umtata...............14 18

Upington.............18 37

Vereeniging..........16 23

Vredendal............15 33

Vryburg..............15 32

Walvisbaai...........14 21

Welkom...............16 28

Windhoek.............17 33

Worcester............14 32