Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 16 Oktober 2014:

Alexanderbaai........14 19

Beaufort-Wes ........11 19

Bethlehem.............6 24

Bloemfontein..........6 24

Calvinia..............8 20

Cradock...............8 17

De Aar................7 20

Durban...............16 21

Emalahleni...........13 25

Ermelo...............11 19

George...............12 17

Graaff-Reinet.........4 16

Grahamstown...........9 14

Johannesburg.........11 25

Kaapstad............15 19

Keetmanshoop..........9 23

Kimberley.............7 25

King Williams Town....9 15

Klerksdorp...........10 28

Ladysmith............11 25

Lephalale............18 31

Mafikeng.............13 28

Mokopane.............17 25

Musina...............21 31

Nelspruit............16 20

Oos-Londen..........13 17

Oudtshoorn...........13 18

Phalaborwa...........21 29

Pietermaritzburg.....12 21

Polokwane............15 26

Port Elizabeth.......15 17

Port St Johns........17 18

Potchefstroom........10 29

Pretoria.............13 28

Queenstown............8 17

Richardsbaai........14 24

Riversdal ...........13 18

Rustenburg...........14 29

Skukuza..............18 32

Springbok.............9 19

Standerton...........11 21

Sutherland............4 16

Tzaneen..............17 26

Umtata...............12 16

Upington..............8 25

Vereeniging...........9 24

Vredendal............12 22

Vryburg...............9 28

Walvisbaai...........13 20

Welkom................9 26

Windhoek.............12 32

Worcester............11 21