Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 17 September 2014:

Alexanderbaai........12 19

Beaufort-Wes ........15 34

Bethlehem............07 30

Bloemfontein.........09 33

Calvinia.............10 27

Cradock..............12 35

De Aar...............15 31

Durban...............16 28

Emalahleni...........10 32

Ermelo...............12 29

George...............12 24

Graaff-Reinet........11 34

Grahamstown..........14 30

Johannesburg.........13 30

Kaapstad............13 18

Keetmanshoop.........18 26

Kimberley............12 34

King Williams Town...15 31

Klerksdorp...........13 33

Ladysmith............13 35

Lephalale............14 35

Mafikeng.............15 33

Mokopane.............13 34

Musina...............18 36

Nelspruit............15 35

Oos-Londen..........15 24

Oudtshoorn...........12 33

Phalaborwa...........17 35

Pietermaritzburg.....13 33

Polokwane............12 30

Port Elizabeth.......15 25

Port St Johns........18 26

Potchefstroom........11 32

Pretoria.............14 32

Queenstown...........15 34

Richardsbaai........19 32

Riversdal ...........12 27

Rustenburg...........12 31

Skukuza..............10 38

Springbok............15 20

Standerton...........10 32

Sutherland...........04 24

Tzaneen..............13 32

Umtata...............17 31

Upington.............13 36

Vereeniging..........08 29

Vredendal............13 24

Vryburg..............11 36

Walvisbaai...........12 16

Welkom...............13 33

Windhoek.............12 31

Worcester............12 25