Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 18 Oktober 2014:

Alexanderbaai........14 35

Beaufort-Wes ........07 26

Bethlehem............02 21

Bloemfontein.........05 24

Calvinia.............09 28

Cradock..............03 27

De Aar...............03 23

Durban...............14 23

Emalahleni...........07 23

Ermelo...............05 18

George...............08 25

Graaff-Reinet........03 27

Grahamstown..........07 23

Johannesburg.........07 22

Kaapstad............15 28

Keetmanshoop.........12 30

Kimberley............03 25

King Williams Town...07 24

Klerksdorp...........08 27

Ladysmith............10 20

Lephalale............14 28

Mafikeng.............08 28

Mokopane.............11 26

Musina...............15 28

Nelspruit............12 25

Oos-Londen..........10 23

Oudtshoorn...........07 30

Phalaborwa...........15 28

Pietermaritzburg.....10 21

Polokwane............10 22

Port Elizabeth.......09 24

Port St Johns........12 23

Potchefstroom........07 27

Pretoria.............10 24

Queenstown...........02 24

Richardsbaai........15 22

Riversdal ...........08 29

Rustenburg...........11 25

Skukuza..............13 28

Springbok............17 29

Standerton...........03 21

Sutherland...........-1 23

Tzaneen..............11 25

Umtata...............07 23

Upington.............07 28

Vereeniging..........07 23

Vredendal............13 35

Vryburg..............05 29

Walvis baai...........11 22

Welkom...............06 26

Windhoek.............12 32

Worcester............08 30