Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 18 September 2014:

Alexanderbaai........12 18

Beaufort-Wes ........10 20

Bethlehem............06 30

Bloemfontein.........03 27

Calvinia.............06 12

Cradock..............04 24

De Aar...............05 19

Durban...............19 37

Emalahleni...........13 34

Ermelo...............12 30

George...............10 20

Graaff-Reinet........05 23

Grahamstown..........08 23

Johannesburg.........12 31

Kaapstad............12 15

Keetmanshoop.........10 21

Kimberley............04 25

King Williams Town...10 25

Klerksdorp...........10 32

Ladysmith............14 37

Lephalale............15 37

Mafikeng.............13 33

Mokopane.............13 35

Musina...............17 39

Nelspruit............15 36

Oos-Londen..........15 24

Oudtshoorn...........09 21

Phalaborwa...........17 37

Pietermaritzburg.....15 39

Polokwane............12 32

Port Elizabeth.......12 22

Port St Johns........19 29

Potchefstroom........10 32

Pretoria.............16 33

Queenstown...........07 27

Richardsbaai........20 39

Riversdal ...........10 18

Rustenburg...........13 32

Skukuza..............16 42

Springbok............07 12

Standerton...........11 31

Sutherland...........03 08

Tzaneen..............14 35

Umtata...............13 31

Upington.............06 22

Vereeniging..........09 30

Vredendal............11 17

Vryburg..............04 32

Walvisbaai...........11 21

Welkom...............09 31

Windhoek.............13 28

Worcester............11 16