Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 19 Desember 2014:

Alexanderbaai........16 23

Beaufort-Wes ........15 32

Bethlehem............13 28

Bloemfontein.........15 32

Calvinia.............11 27

Cradock..............14 29

De Aar...............16 34

Durban...............20 26

Emalahleni...........15 27

Ermelo...............13 25

George...............14 22

Graaff-Reinet........10 29

Grahamstown..........14 22

Johannesburg.........16 27

Kaapstad............15 24

Keetmanshoop.........20 38

Kimberley............17 35

King Williams Town...15 23

Klerksdorp...........16 32

Ladysmith............15 29

Lephalale............20 31

Mafikeng.............18 33

Mokopane.............18 29

Musina...............21 32

Nelspruit............18 29

Oos-Londen..........16 24

Oudtshoorn...........15 30

Phalaborwa...........20 31

Pietermaritzburg.....14 28

Polokwane............17 28

Port Elizabeth.......13 22

Port St Johns........18 24

Potchefstroom........15 31

Pretoria.............17 29

Queenstown...........15 26

Richardsbaai........18 29

Riversdal ...........14 25

Rustenburg...........17 31

Skukuza..............20 32

Springbok............13 27

Standerton...........14 27

Sutherland...........7 24

Tzaneen..............18 29

Umtata...............16 23

Upington.............17 38

Vereeniging..........15 27

Vredendal............14 28

Vryburg..............16 36

Walvisbaai...........15 21

Welkom...............16 30

Windhoek.............14 35

Worcester............13 26