Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Woensdag 19 November 2014: 

Alexanderbaai........12 26
Beaufort-Wes ........13 30
Bethlehem............08 23
Bloemfontein.........08 25
Calvinia.............11 33
Cradock..............09 28
De Aar...............11 28
Durban...............15 24
Emalahleni...........10 27
Ermelo...............09 23
George...............10 21
Graaff-Reinet........06 27
Grahamstown..........09 22
Johannesburg.........08 21
Kaapstad............18 26
Keetmanshoop.........17 36
Kimberley............12 27
King Williams Town...09 23
Klerksdorp...........12 26
Ladysmith............11 25
Lephalale............15 28
Mafikeng.............13 25
Mokopane.............11 27
Musina...............16 29
Nelspruit............15 27
Oos-Londen..........13 23
Oudtshoorn...........13 31
Phalaborwa...........15 28
Pietermaritzburg.....11 23
Polokwane............10 26
Port Elizabeth.......12 23
Port St Johns........15 22
Potchefstroom........12 26
Pretoria.............10 25
Queenstown...........10 24
Richardsbaai........16 25
Riversdal ...........10 25
Rustenburg...........13 24
Skukuza..............16 30
Springbok............17 33
Standerton...........09 25
Sutherland...........05 28
Tzaneen..............13 26
Umtata...............10 23
Upington.............16 33
Vereeniging..........09 23
Vredendal............14 35
Vryburg..............09 28
Walvisbaai...........15 32
Welkom...............10 25
Windhoek.............16 33
Worcester............14 32