Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 19 September 2014:

Alexanderbaai........10 21

Beaufort-Wes ........06 14

Bethlehem............01 23

Bloemfontein.........00 20

Calvinia.............02 15

Cradock..............08 16

De Aar...............02 16

Durban...............13 22

Emalahleni...........14 28

Ermelo...............10 23

George...............09 18

Graaff-Reinet........06 15

Grahamstown..........08 16

Johannesburg.........07 25

Kaapstad............09 16

Keetmanshoop.........05 24

Kimberley............01 20

King Williams Town...10 18

Klerksdorp...........06 25

Ladysmith............09 27

Lephalale............16 33

Mafikeng.............10 27

Mokopane.............17 31

Musina...............19 37

Nelspruit............16 27

Oos-Londen..........12 21

Oudtshoorn...........06 19

Phalaborwa...........19 32

Pietermaritzburg.....10 21

Polokwane............15 28

Port Elizabeth.......12 17

Port St Johns........16 23

Potchefstroom........06 26

Pretoria.............11 27

Queenstown...........03 15

Richardsbaai........16 24

Riversdal ...........06 18

Rustenburg...........10 28

Skukuza..............14 32

Springbok............03 16

Standerton...........08 25

Sutherland...........00 12

Tzaneen..............16 29

Umtata...............10 22

Upington.............04 21

Vereeniging..........05 22

Vredendal............06 20

Vryburg..............01 26

Walvisbaai...........07 24

Welkom...............06 22

Windhoek.............08 25

Worcester............06 16