Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 2 Oktober 2014:

Pretoria.............11 25

Johannesburg.........08 22

Vereeniging..........06 23

Nelspruit............13 22

Ermelo...............05 20

Emalahleni...........09 23

Standerton...........04 22

Skukuza..............12 27

Polokwane............10 24

Phalaborwa...........16 25

Tzaneen..............11 24

Musina...............16 28

Lephalale............12 28

Mokopane.............11 25

Klerksdorp...........08 27

Potchefstroom........08 26

Mafikeng.............10 28

Rustenburg...........10 26

Vryburg..............06 28

Bloemfontein.........06 24

Welkom...............08 25

Bethlehem............05 21

Upington.............11 28

Kimberley............06 23

De Aar...............06 20

Alexanderbaai........09 24

Springbok............15 27

Calvinia.............07 24

Sutherland...........05 21

Kaapstad............13 22

Vredendal............11 32

Riversdal...........11 25

George...............11 21

Worcester............10 28

Beaufort-Wes........08 25

Oudtshoorn...........10 26

Port-Elizabeth.......13 19

Grahamstad..........08 19

Cradock..............06 20

Graaff-Reinet........07 20

Oos-London..........12 18

Port St Johns........16 17

Umtata...............10 17

Queenstown...........07 18

King Williams Town...08 18

Durban...............14 19

Richardsbaai........15 22

Pietermaritzburg.....10 17

Ladysmith............09 19

Windhoek.............09 32

Keetmanshoop.........13 30

Walvisbaai...........12 25