Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Donderdag 20 November 2014: 

Alexanderbaai........14 23

Beaufort-Wes ........09 25

Bethlehem............08 25

Bloemfontein.........10 27

Calvinia.............11 27

Cradock..............10 24

De Aar...............13 29

Durban...............20 26

Emalahleni...........11 29

Ermelo...............10 24

George...............11 19

Graaff-Reinet........09 23

Grahamstown..........09 17

Johannesburg.........12 28

Kaapstad............16 22

Keetmanshoop.........16 36

Kimberley............12 29

King Williams Town...11 20

Klerksdorp...........14 30

Ladysmith............13 28

Lephalale............14 33

Mafikeng.............13 30

Mokopane.............12 30

Musina...............16 32

Nelspruit............14 31

Oos-Londen..........15 20

Oudtshoorn...........11 25

Phalaborwa...........16 34

Pietermaritzburg.....15 26

Polokwane............10 28

Port Elizabeth.......13 20

Port St Johns........16 23

Potchefstroom........12 30

Pretoria.............14 30

Queenstown...........13 23

Richardsbaai........20 28

Riversdal ...........12 22

Rustenburg...........15 29

Skukuza..............14 36

Springbok............17 29

Standerton...........10 28

Sutherland...........03 23

Tzaneen..............12 29

Umtata...............13 24

Upington.............16 34

Vereeniging..........13 28

Vredendal............13 29

Vryburg..............13 33

Walvisbaai...........13 18

Welkom...............12 29

Windhoek.............17 33

Worcester............13 27