Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 20 September 2014:

Alexanderbaai.........08 31

Beaufort-Wes .........02 21

Bethlehem.............02 22

Bloemfontein..........-1 24

Calvinia..............02 23

Cradock...............02 24

De Aar................01 19

Durban................13 20

Emalahleni...........10 23

Ermelo...............07 16

George................05 20

Graaff-Reinet.........-2 24

Grahamstown...........03 22

Johannesburg.........06 23

Kaapstad.............09 19

Keetmanshoop..........02 25

Kimberley.............01 23

King Williams Town....05 21

Klerksdorp............04 28

Ladysmith.............08 22

Lephalale............15 26

Mafikeng..............08 29

Mokopane.............12 23

Musina...............15 23

Nelspruit............14 20

Oos-Londen...........08 21

Oudtshoorn............03 24

Phalaborwa...........16 23

Pietermaritzburg......09 21

Polokwane............10 20

Port Elizabeth........08 22

Port St Johns.........13 23

Potchefstroom.........04 27

Pretoria.............09 25

Queenstown............03 21

Richardsbaai.........15 23

Riversdal ............04 22

Rustenburg............08 25

Skukuza..............11 24

Springbok.............08 23

Standerton...........04 20

Sutherland............-4 18

Tzaneen..............12 19

Umtata................08 22

Upington..............04 26

Vereeniging..........03 20

Vredendal.............05 28

Vryburg...............01 30

Walvisbaai............09 26

Welkom................04 26

Windhoek..............07 27

Worcester.............03 21