Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Vrydag 21 November 2014:

Alexanderbaai........13 23

Beaufort-Wes ........11 30

Bethlehem............9 27

Bloemfontein.........11 29

Calvinia.............13 31

Cradock..............9 28

De Aar...............11 28

Durban...............18 22

Emalahleni...........13 30

Ermelo...............11 23

George...............11 23

Graaff-Reinet........5 28

Grahamstown..........9 22

Johannesburg.........12 28

Kaapstad............16 26

Keetmanshoop.........14 34

Kimberley............13 30

King Williams Town...9 23

Klerksdorp...........15 31

Ladysmith............16 27

Lephalale............17 34

Mafikeng.............17 32

Mokopane.............15 31

Musina...............20 33

Nelspruit............15 29

Oos-Londen..........13 21

Oudtshoorn...........11 30

Phalaborwa...........18 30

Pietermaritzburg.....16 22

Polokwane............14 27

Port Elizabeth.......12 22

Port St Johns........17 23

Potchefstroom........14 31

Pretoria.............14 30

Queenstown...........10 25

Richardsbaai........19 25

Riversdal ...........10 26

Rustenburg...........16 29

Skukuza..............17 31

Springbok............15 28

Standerton...........13 29

Sutherland...........6 27

Tzaneen..............14 27

Umtata...............13 24

Upington.............18 37

Vereeniging..........14 27

Vredendal............13 34

Vryburg..............14 34

Walvisbaai...........14 21

Welkom...............14 28

Windhoek.............14 31

Worcester............13 31