Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 21 Oktober 2014:

Alexanderbaai........14 21

Beaufort-Wes ........11 30

Bethlehem............09 28

Bloemfontein.........11 31

Calvinia.............10 33

Cradock..............12 29

De Aar...............12 32

Durban...............17 22

Emalahleni...........12 31

Ermelo...............09 24

George...............13 22

Graaff-Reinet........11 25

Grahamstown..........11 21

Johannesburg.........12 30

Kaapstad............16 24

Keetmanshoop.........13 34

Kimberley............12 33

King Williams Town...12 22

Klerksdorp...........13 33

Ladysmith............13 23

Lephalale............17 33

Mafikeng.............16 33

Mokopane.............13 29

Musina...............16 30

Nelspruit............14 23

Oos-Londen..........15 21

Oudtshoorn...........13 34

Phalaborwa...........16 27

Pietermaritzburg.....13 19

Polokwane............10 24

Port Elizabeth.......16 22

Port St Johns........16 21

Potchefstroom........12 32

Pretoria.............14 32

Queenstown...........10 24

Richardsbaai........16 22

Riversdal ...........14 29

Rustenburg...........14 30

Skukuza..............14 28

Springbok............15 27

Standerton...........08 29

Sutherland...........09 29

Tzaneen..............12 23

Umtata...............11 21

Upington.............16 38

Vereeniging..........09 31

Vredendal............12 29

Vryburg..............13 35

Walvisbaai...........10 21

Welkom...............12 32

Windhoek.............12 34

Worcester............13 32