Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir Saterdag 22 November 2014:

Alexanderbaai........14 21

Beaufort-Wes ........14 36

Bethlehem............11 27

Bloemfontein.........13 32

Calvinia.............12 34

Cradock..............8 33

De Aar...............15 33

Durban...............19 28

Emalahleni...........13 30

Ermelo...............12 26

George...............12 23

Graaff-Reinet........7 34

Grahamstown..........10 28

Johannesburg.........14 30

Kaapstad............16 28

Keetmanshoop.........17 35

Kimberley............15 33

King Williams Town...9 29

Klerksdorp...........16 32

Ladysmith............16 30

Lephalale............18 36

Mafikeng.............18 32

Mokopane.............15 33

Musina...............19 35

Nelspruit............16 29

Oos-Londen..........13 24

Oudtshoorn...........13 35

Phalaborwa...........19 31

Pietermaritzburg.....16 29

Polokwane............14 30

Port Elizabeth.......13 22

Port St Johns........15 25

Potchefstroom........15 31

Pretoria.............16 32

Queenstown...........8 30

Richardsbaai........20 29

Riversdal ...........12 28

Rustenburg...........16 29

Skukuza..............19 33

Springbok............13 24

Standerton...........11 28

Sutherland...........7 30

Tzaneen..............16 31

Umtata...............10 26

Upington.............20 39

Vereeniging..........15 31

Vredendal............15 33

Vryburg..............15 34

Walvisbaai...........15 22

Welkom...............16 29

Windhoek.............16 30

Worcester............13 34